Jaderná válka - Může moře nasytit lidstvo? Ne, bohužel už ne

V článku Výzkum a znalosti od 10. ledna 2021který byl nedávno recyklován na facebookové stránce, jsem narazil na zajímavou myšlenku, a sice, co by ChatGPT řekl, kdybychom se měli živit pouze rybami v moři, kdyby globální jaderná válka učinila povrch planety nepoužitelným pro konvenční zemědělství?

ChatGPT (GPT-3.5) byl dotázán:

Vy:
Předkládám vám článek z oblasti literatury faktu o lidstvu a o tom, zda se dokáže uživit z moře.

ChatGPT:
Rád si přečtu článek z oblasti literatury faktu o lidstvu a jeho výživě z moře.

Vy:
Potraviny z moře
Vědci z Autonomní univerzity v Barceloně pod vedením Kima Scherrera proto simulovali, jak silně by jaderná zima ovlivnila oceány. Cílem studie zveřejněné v časopise PNAS bylo zjistit, zda by nedostatek potravin během jaderné zimy mohl být kompenzován dodatečným rybolovem.

Vědci simulovali šest scénářů jaderné války mezi USA a Ruskem a Indií a Pákistánem. Zaměřili se na globální ochlazování oceánů a jeho vliv na biomasu v nich. Vědci také analyzovali, jak by různé strategie řízení rybolovu ovlivnily stavy ryb v letech předcházejících válce a jak by náhlý výrazný nárůst poptávky po rybách a mořských plodech ovlivnil stavy ryb.

Výrazný úbytek rybích populací
V nejhorším ze simulovaných scénářů, tedy v případě totální jaderné války mezi Ruskem a USA, by se stavy ryb snížily přibližně o 30 %. Lokální jaderná válka mezi Indií a Pákistánem, při níž by explodovalo "pouze" několik stovek jaderných hlavic, by vedla ke zhroucení rybích populací nejméně o čtyři procenta.

Za předpokladu, že by dostatečná infrastruktura plavidel a zpracovatelských zařízení přežila jadernou válku, by se celosvětové výnosy rybolovu mohly krátkodobě zvýšit a kompenzovat tak sníženou produkci zemědělských potravin. Během jednoho až dvou let by však došlo ke zničení rybích populací, což by vedlo ke značným ztrátám v rybolovu. Snížené zemědělské výnosy by pak již nebylo možné kompenzovat.

Ochrana moří a udržitelný rybolov
Podle autorů je pro omezení úbytku mořské biomasy zásadní udržitelný rybolov a ochrana oceánů v době míru.

Kim Scherrer: "Překvapilo mě, jak velký efekt to bude mít. Je to velká výzva, aby byl rybolov udržitelný, ale naše studie ukazuje, že kromě všech ostatních přínosů by to také pomohlo zmírnit globální potravinovou krizi."

Pokud by byla opatření proti nadměrnému rybolovu zavedena již nyní, bylo by podle autorů studie možné v případě jaderné války během několika let nahradit rybami 40 % potřeby bílkovin, kterou pokrývá produkce masa.

 

ChatGPT:
Děkuji za článek. Výsledky výzkumu ukazují, že jaderná zima by měla významný dopad na zásoby ryb, a tím i na zásobování lidstva potravinami z moře. V případě totální jaderné války mezi USA a Ruskem by se zásoby ryb snížily přibližně o 30 % a dokonce i lokální jaderná válka mezi Indií a Pákistánem, při níž by explodovalo pouze několik stovek jaderných hlavic, by měla za následek čtyřprocentní pokles zásob ryb.

Studie také jasně ukazuje, že krátkodobé zvýšení výnosů rybolovu, které by kompenzovalo nižší produkci potravin v zemědělství, by zničilo rybí populace a vedlo by ke značným ztrátám v rybolovu. Autoři proto zdůrazňují, že udržitelný rybolov a ochrana moří jsou v době míru nezbytné k omezení ztrát mořské biomasy a k zabránění globální potravinové krizi.

Výsledky výzkumu rovněž ukazují, že je třeba zavést opatření proti nadměrnému rybolovu, aby bylo v případě jaderné války možné během několika let nahradit 40 % poptávky po bílkovinách, kterou pokrývá produkce masa, rybami. Celkově studie ukazuje, jak důležité je vypracovat a zavést udržitelné strategie pro využívání mořských zdrojů, aby se lidstvu dlouhodobě zajistilo zásobování potravinami.

Vy:
Na základě těchto údajů a vašich znalostí proveďte kontrolu a porovnání úrovně znalostí, odpovídají tyto údaje vašim údajům?

ChatGPT:
Jako umělá inteligence mám široké znalosti různých témat, které pocházejí z různých zdrojů. V tomto případě se mi údaje uvedené v článku zdají věrohodné a správné. Odpovídají mým znalostem o tom, jak může nadměrný rybolov a změna klimatu ovlivnit stavy ryb a jak to následně může ovlivnit zásobování lidstva potravinami z moře. Výzkum také zdůrazňuje význam udržitelného rybolovu a ochrany mořského prostředí pro omezení ztrát mořské biomasy a zmírnění potravinových krizí.

 

Vy:
kolik gramů ryb je potřeba na získání 2000 kcal za den

ChatGPT:
Abyste získali 2000 kalorií denně pouze z ryb, záleží na konkrétním druhu ryby. Průměrný obsah kalorií v rybách je asi 133 kcal na 100 g.

Proto by člověk potřeboval asi 1500 g ryb denně, aby získal 2000 kalorií výhradně z ryb.

Upozorňujeme však, že pro vstřebání všech potřebných živin a minerálů se doporučuje pestrá strava z různých zdrojů.

Vy:
Kolik lidí může být nasyceno 179 miliony tun ryb, pokud každý člověk sní pouze 547,5 kilogramu ročně.

ChatGPT:
Abychom vypočítali, kolik lidí může být nasyceno 179 miliony tun ryb, pokud každý člověk sní pouze 547,5 kilogramu ročně, musíme vydělit roční produkci ryb průměrným ročním množstvím ryb na osobu a výsledek vydělit světovou populací.

Nejprve je třeba přepočítat roční produkci ryb na kilogramy:

179 milionů tun x 1000 kg/1 tuna = 179 miliard kilogramů

Tuto částku pak vydělíme průměrným ročním množstvím ryb na osobu:

179 miliard kg / 547,5 kg na osobu a rok = 326 940 639

To znamená, že 326 milionů lidí by bylo možné zajistit roční produkci ryb ve výši 179 milionů tun ročně, pokud by každý člověk spotřeboval pouze 547,5 kilogramu ryb ročně. Je však důležité poznamenat, že skutečné průměrné roční množství ryb na osobu se může lišit v závislosti na regionu a stravovacích zvyklostech.

 

Takže to, co vyřadím, pokud jsou údaje správné a podle worldoceanreview.com Pokud jsou tyto údaje z roku 2018 správné, pak by moře nestačilo ani na nasycení 1 miliardy lidí, pokud bychom se živili pouze rybími bílkovinami. Je to přinejmenším zajímavá myšlenka a člověk by si neměl myslet, že se může živit pouze rybami, protože řasy a jejich rostlinné bílkoviny lze také dále zpracovávat, podobně jako sóju, pšenici a hrách, nebo ve vztahu k moři zejména řasy, jejichž bílkoviny se také dále zpracovávají, například na vegetariánský řízek. Život v moři nebo pod vodou má pro mě v zásadě zajímavou fascinaci, pravděpodobně také proto, že se v něm 20 000 mil pod mořem, měl určitý vliv.

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Posted by Petr Kirpeit

Všechny články jsou mým osobním názorem a jsou psány v němčině. Aby se k nim mohli dostat i anglicky mluvící čtenáři, jsou automaticky přeloženy přes DeepL. Tam, kde je to možné, jsou doplněna fakta a zdroje. Pokud není k dispozici jasný důkaz, považuje se příslušný příspěvek v době zveřejnění za můj osobní názor. Tento názor se může časem změnit. Přátelé, partneři, firmy a další nemusí sdílet tento postoj.

Napsat komentář