Socialistická republika Německo - Vítejte v ekonomice nedostatku!

Znovu jsem předal ChatGPT nové informace z aktuálního vývoje německé politiky a na základě videa z BILDu jsem se zeptal, jak současný vývoj v Německu odpovídá NDR, která byla koneckonců také socialistickou republikou vedenou jednou stranou.

Zde jsou odpovědi ChatGPT:

 

I:
Napište mi srovnání mezi dnešním Německem a NDR.
Uveďte následující skutečnosti:

Ministr hospodářství chce dávkovat elektřinu a plyn, aby upřednostnil ekoenergie, flexibilní ceny energie vedou k ekonomice s nedostatkem elektřiny, pracovat jen tehdy, když je elektřina pro průmysl levná, Strana zelených se tvářila jako pacifisté, ale nyní se podílí na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Nové zákony mají zakázat plynové vytápění a ti, kteří na něj nemají, si nesmějí nechat nainstalovat jiné, ale vzít si půjčku na tepelné čerpadlo.

ChatGPT:
Je obtížné srovnávat dnešní Německo s NDR, protože obě země jsou velmi odlišné a v mnoha ohledech se liší. S ohledem na uvedené skutečnosti však lze vyvodit určité paralely:

  • Příděly elektřiny a plynu: V NDR často docházelo k nedostatku dodávek energie a elektřina a plyn byly pro potřeby obyvatelstva přidělovány na příděl. Dnes se v Německu plošné příděly neprovádějí, ale myšlenka upřednostňování zelené energie by mohla vést k podobným důsledkům v případě nedostatku dodávek energie.
  •  Pružné ceny energie vedou k ekonomice s nedostatkem energie: V NDR docházelo k častým výpadkům a přetížením elektrické sítě. V současné době by přílišná závislost na obnovitelných zdrojích energie a flexibilní ceny energie mohly vést k podobným problémům, pokud by dodávky elektřiny nebyly dostatečně rozšířeny a stabilizovány.
  • Politika Strany zelených: V NDR existovala pouze jedna strana a politická opozice nebyla povolena. Dnes v Německu existuje celá řada stran a názorů, včetně Strany zelených, která byla původně známá jako pacifistická a ekologicky smýšlející. V posledních letech se však Strana zelených vyslovila také pro zapojení do dodávek zbraní na Ukrajinu, což lze považovat za rozchod s jejími původními hodnotami.
  • Zákaz vytápění plynem a podpora tepelných čerpadel: V NDR existovalo centrálně plánované hospodářství a vláda kontrolovala mnoho aspektů každodenního života, včetně vytápění a dodávek energie. Dnes v Německu ještě neexistuje úplná kontrola nad vytápěním a dodávkami energie, ale existují plány na snížení používání plynového vytápění a na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Podobný trend byl i v NDR, kde se jako hlavní zdroj energie používalo uhlí a alternativní systémy vytápění nebyly běžné.

 

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Posted by Petr Kirpeit

Všechny články jsou mým osobním názorem a jsou psány v němčině. Aby se k nim mohli dostat i anglicky mluvící čtenáři, jsou automaticky přeloženy přes DeepL. Tam, kde je to možné, jsou doplněna fakta a zdroje. Pokud není k dispozici jasný důkaz, považuje se příslušný příspěvek v době zveřejnění za můj osobní názor. Tento názor se může časem změnit. Přátelé, partneři, firmy a další nemusí sdílet tento postoj.

Napsat komentář