Ekonomika

Nearlink - čínská odpověď na Bluetooth a WiFi

Nearlink - čínská odpověď na Bluetooth a WiFi

Nedávno jsem se dozvěděl o nové technologii NearLink, i když nová je relativní, protože se zdá, že na papíře existuje už několik let, ale v německy mluvících zemích jsem o ní moc informací nenašel (Počítačový obrázek, Praxe v elektronice), především v anglicky psaných internetových médiích. V tomto článku bych se chtěl zabývat technologií NearLink a důvody, proč by mohla vyvolat geopolitické závody. Pokračovat ve čtení →

Posted by Petr Kirpeit na adrese Politika, Ekonomika, 0 komentářů
Certifikáty CO2 pro vertikální zemědělství - obtížné téma

Certifikáty CO2 pro vertikální zemědělství - obtížné téma

Certifikáty CO2 existují již dlouho; můžete si je koupit a zaplatit tak za svou stopu CO2 nebo si koupit výjimku z povolení vypouštět určité množství CO2. Certifikáty CO2 pro vertikální zemědělství jsou tedy jen otázkou času. V tomto článku vysvětluji problematiku, uvádím, kde dochází ke ztrátám při přeměně energie, jak to ovlivňuje rentabilitu místa, a také svůj osobní názor na tuto problematiku. Pokračovat ve čtení →

Posted by Petr Kirpeit na adrese Osobní názor, Vertikální zemědělství, Ekonomika, 0 komentářů
Tento měděný plech symbolizuje problémy v Německu

Tento měděný plech symbolizuje problémy v Německu

Možná se teď ptáte, co je na tomto měděném plechu tak zvláštního, že mu na tomto blogu věnuji vlastní příspěvek, a tato otázka je více než oprávněná, také bych raději psal o investicích do zlata, ale tento kus mědi ukazuje, jak velké problémy má německá ekonomika.

Pokračovat ve čtení →

Posted by Petr Kirpeit na adrese Společnost, Osobní názor, Ekonomika, 0 komentářů
Evropa ztrácí význam - nové velmoci už čekají

Evropa ztrácí význam - nové velmoci už čekají

Evropa v příštích několika letech ztratí na významu, což je těžká teze, ale existuje stále více nepřímých důkazů, které tuto tezi podporují. Pokud Evropa nebude urychleně usilovat o zajištění vlastní nezávislosti a prosperity, zničí to prosperitu západního světa. Zničení nehrozí jen Evropě, ale celému západnímu světu. Škody se stávají viditelnějšími než kdy jindy.

Pokračovat ve čtení →

Posted by Petr Kirpeit na adrese Společnost, politika, ekonomika, 0 komentářů