Vyvlastnění bydlení - na cestě k dystopii?

V poslední době jsem se seznámil s problematikou "vyvlastňování bytů" a energetické renovace, která se týká nás všech, a tím myslím majitelů nemovitostí, ale i těch, kteří byty pronajímají, protože nájemníci nebudou ušetřeni.

Podle EU má nová právní směrnice vytvořit klimaticky neutrální Evropu nebo převést stávající Evropu na řešení šetrná ke klimatu. Jak se to nyní nazývá, je věcí interpretace každého z nás.

V souvislosti s tématem obytných budov je cílem, že budovy MUSÍ být renovovány s ohledem na energetickou účinnost!

Až dosud byli majitelé domů odkázáni na náklady vyplývající ze spotřeby plynu nebo elektřiny na vytápění. Renovační opatření byla vlastní investicí, kterou mohl člověk provést.
V nové směrnici EU je však podobně jako v čínském pětiletém plánu uvedeno, kterých cílů je třeba dosáhnout, kdy a které zákony vstoupí v platnost.

Jedná se o tato opatření:

  1. Povinnost renovovat energeticky velmi neefektivní budovy do roku 2030
  2. Povinnost stavět bezemisní domy od roku 2030 (pro veřejné budovy od roku 2027).
  3. Zavedení nového energetického certifikátu od roku 2025
  4. Zavedení pasu renovace pro postupnou renovaci do roku 2025
  5. Postupné vyřazení fosilních paliv do roku 2040

 

V neefektivních budovách podle haufe.deTyto 3 třídy budov mají vysokou spotřebu energie a podléhají povinné renovaci, jak stanoví EU.

Nejpozději do roku 2030 by žádná budova neměla patřit do nejhorší třídy účinnosti G, uvádí se v dokumentu. To by se týkalo více než 15 % starých budov v celé Evropě, které spotřebovávají obzvláště velké množství energie. Podle německého svazu pro bydlení (GdW) by to jen v Německu znamenalo tři miliony budov, které by musely být do roku 2027 nebo 2030 renovovány.
Zdroj: haufe.de (10.03.2023)

Jak to můžete vyřešit?

Pomocí následujícího vzorce si můžete sami vypočítat, do které třídy energetické účinnosti budovy patříte:

Spotřeba energie (kWh) / plocha (m²) / doba (a pro rok/rok) = kWh/m²a

Zde je příklad pro ilustraci:

Předpokládejte, že budova spotřebuje celkem 10 000 kWh energie za rok a má plochu 500 m². Pro výpočet spotřeby energie na metr čtvereční a rok se použije následující vzorec:

10 000 kWh / 500 m² / 1 a = 20 kWh/m²a

To znamená, že průměrná spotřeba energie v budově je 20 kWh na metr čtvereční a rok. Čím nižší je tato hodnota, tím je budova energeticky účinnější a tím nižší je spotřeba energie na metr čtvereční a rok.

Občané, kteří topí plynem (nikoliv zkapalněným ropným plynem, který vyžaduje další výpočet), musí spotřebu plynu za rok vynásobit deseti. Vzhledem k tomu, že 1 m³ plynu zhruba 10 kWh výsledek.

Pokud tedy máte spotřebu 1200 m³ plynu za rok, máte spotřebu 12000 kWh za rok. Na základě toho můžete také dále počítat a zjistit, jak vysoké jsou náklady při vytápění elektřinou nebo tepelným čerpadlem.

Jen pro vaši informaci / Potřeba energie tepelných čerpadel  (Bez záruky správnosti)

Spotřebovaná energie (kWh) = vyrobené teplo (kWh) / COP

Pokud například předpokládáme, že tepelné čerpadlo má koeficient účinnosti (COP) 3,0, bude výpočet vypadat takto:

Spotřebovaná energie (kWh) = 12 000 kWh / 3,0

Spotřebovaná energie (kWh) = 4 000 kWh spotřeby elektrické energie za rok.

 

Které energetické třídy budov vypadávají?

Třída energetické účinnosti budov kWh / m² (ROČNĚ) HAUSTYPE
A+ 0-30 Nové budovy s nejvyšším energetickým standardem, např. pasivní dům, KfW 40
A 30-50 Nové budovy, nízkoenergetické domy, KfW 55
B 50-75 Běžné nové budovy
C 75-100 Minimální požadavek nová budova
D 100-130 Dobře zrekonstruované staré budovy
E 130-160 renovované staré budovy
F 160-200 renovované staré budovy
G 200-250 Částečně zrekonstruované staré budovy
G více než 250 nerenovované budovy

 

Od roku 2023 bude třída E-G spadat pod sanační povinnost EU., v případě potřeby budou do tohoto příspěvku doplněny pozdější změny.

 

Proč se nyní jedná o vyvlastnění?

V zásadě se v současné době nejedná o vyvlastnění v běžném slova smyslu, ale co se stane, když nemůžete rekonstruovat? Nejsou žádní řemeslníci? Nebo nemůžete získat úvěr na renovační opatření? Nebo byl dům postaven před rokem 1950; u takových domů jsou investiční náklady na renovaci tak vysoké, že si musíte položit otázku, zda si ji vůbec můžete ekonomicky dovolit, Check24 nabízí průvodce oceňováním. Co tedy uděláte? Prodej se od té chvíle asi moc nevyplatí, protože kdo by si chtěl koupit dům, který už nemá žádnou cenu, protože investiční náklady jsou příliš vysoké, nebo kde se už nedá bydlet kvůli nulovým emisním směrnicím, protože na vytápění potřebujete plyn nebo elektřinu, ale náklady jsou tak vysoké, že se to už nevyplatí.

Ale dům nikdo nekoupí, tak co uděláte? Stát vás ze zákona finančně vyvlastní, protože hodnota domu je uměle nastavena na nulu kvůli chybějící rekonstrukci. Mnoho lidí má domy ve vlastnictví jako zajištění na stáří a investovali do nich. Co se s nimi stane? Co se stane, když máte dům nižší třídy D a ještě musíte splácet úvěr, nebo jste již staří a úvěr již nemůžete získat, nebo nemáte příjem, abyste získali úvěr v této výši? Stát dům zákonem znehodnotí, prodej v budoucnu již nebude možný, pokud si nebudete moci dovolit rekonstrukci a dotace nejsou neomezené a jsou také vázány na podmínky, navíc je velký nedostatek řemeslníků, kdo má tato opatření v Německu a Evropě realizovat?

 

Co jsou vlastně Zelení? Komunisté? Socialisté? Fašisté?

Dystopie, to je můj osobní termín pro to, k čemu směřujeme, přinejmenším v Německu, protože celá věc se neděje vědomě nebo ve velkém stylu, ale potichu, dopisy a papírem, nikdo nebude mluvit o vyvlastňování ve zprávách v televizi. Bude se mluvit o opatřeních na energetickou renovaci, ale ne o těch, kteří si to nemohou dovolit, nebo co se stane potom?

Nyní klasifikace, a pokud chcete klasifikovat Zelené podle ideologie, koneckonců spolkový ministr hospodářství a klimatu je Robert Habeck ze Zelených, přijdete na podivný hybrid, následující informace jsou z ChatGPT. Pozice, které Zelení zastávají, jsou k příslušné ideologii, Označeno zeleně.

 

Komunisté, socialisté a fašisté jsou politické ideologie s různými přístupy a cíli. Zde je několik základních rozdílů:

Komunisté:

Socialisté:

Fašisté:

 

Budu upřímný, po tomto průzkumu se už sám sebe ptám, co jsou Zelení vlastně zač, takovou směs jsem ještě neviděl, ale je to asi dáno i tím, že takový souhrn zdrojů a postojů se u členů strany vidí málokdy. To neznamená, že je taková i stranická základna, ale jsou to prostě body, o kterých by se mělo pochybovat.

Jak bude povinná renovace vypadat, je podle něj zatím otevřené. anwalt.org, je odmítnutí nápravy považováno za správní delikt, za který může být uložena "správní pokuta" až do výše 50 000 eur. lze uložit.

Myslím, že to je v současné době také prasknutí Realitní bublinaKdo by si chtěl koupit dům, který by se musel nákladně rekonstruovat? To samo o sobě pravděpodobně způsobí prudký pokles hodnoty budovy, zejména v případě starších domů, ale hodnota pozemku pravděpodobně zůstane zachována nebo se dokonce časem zvýší. A to by zase mohlo být zajímavé pro realitní makléře nebo investory, protože pokud hodnota budovy už nebude nebo se sníží, ale hodnota pozemku zůstane, budou zde investovat a levně skupovat to, co tam ještě je. Sám jsem drobný investor, je to samozřejmě lukrativní, ale vidím to kriticky, protože je to na úkor obyvatel, kteří jsou nuceni prodávat tím, že jim stát odebere hodnotu, protože si nemohou dovolit rekonstrukci.

A kdo ví, jak dlouho bude současná vláda ještě fungovat, protože podle nedávné prognózy to vypadá, že se Volby do Bundestagu 2025, CDU a SPD opět tvoří velkou koaliciJak se Zeleným podařilo vyšplhat se v průzkumech na 17%, si dovedu představit jen od mladých, kteří kvůli nedostatečnému vzdělání běží za vlkem v rouše beránčím.

 

 

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Posted by Petr Kirpeit

Všechny články jsou mým osobním názorem a jsou psány v němčině. Aby se k nim mohli dostat i anglicky mluvící čtenáři, jsou automaticky přeloženy přes DeepL. Tam, kde je to možné, jsou doplněna fakta a zdroje. Pokud není k dispozici jasný důkaz, považuje se příslušný příspěvek v době zveřejnění za můj osobní názor. Tento názor se může časem změnit. Přátelé, partneři, firmy a další nemusí sdílet tento postoj.

Napsat komentář