Vertikální zemědělství na veletrhu AVF v Mnichově

Proč se vertikálnímu zemědělství zatím nedaří? 4 důvody

Proč vertikální zemědělství selhává nebo proč podniky v této oblasti selhávají? V dnešním příspěvku bych chtěl o těchto problémech psát jako zastánce udržitelných a inovativních zemědělských postupů. Tento koncept jsem podrobně studoval a zjistil jsem některé problémy, kterým čelí. Ve svém minulém příspěvku jsem již hovořil o výzvě, kterou představuje např. Vertikální zemědělství a základní potraviny napsáno.

V zájmu transparentnosti uvádím, že pracuji pro Asociaci pro vertikální zemědělství.

Co je vertikální zemědělství?

Pro ty, kteří tento pojem neznají, jsou vertikální farmy zemědělská zařízení umístěná ve vícepodlažních budovách. Umožňují pěstování potravin přímo v městských oblastech, kde je často nedostatek místa. Fascinující nápad, že?

Proč tedy tolik lidí selhává?

V posledních měsících se objevilo mnoho společností (Farmy Upward, Budoucí plodiny, AeroFarms), která bohužel zkrachovala (Verticalfarming Daily, Bloomberg), a to z různých důvodů; ne každá společnost důvody veřejně uvádí a zpětně je snadné říci, co se mělo udělat lépe. Přesto se s tím odvětví rozhodně potýká, protože strach z prasknutí bubliny, podobně jako tomu bylo v případě tzv. Dotcom bublina v roce 2000 je zcela oprávněná, protože v minulosti existovalo mnoho investorů, kteří do začínajících podniků a společností napumpovali velké částky peněz. Splasknutí této bubliny hrozí tehdy, když se slibuje příliš mnoho a realita nemůže těchto slibů dosáhnout.

Odpověď na otázku, proč dnes firmy krachují, je složitá a zahrnuje několik aspektů, ne všechny firmy jsou postiženy všemi body a v závislosti na situaci a ziskovosti firmy má jeden nebo druhý bod větší váhu:

1. Vysoké provozní náklady

Stejně jako každý jiný podnik mají i vertikální zemědělské podniky provozní náklady, a jak je v odvětví špičkových technologií běžné, jsou provozní náklady vysoké:

  1. Náklady na energiiRegulace osvětlení, teploty a vlhkosti obvykle vyžaduje velké množství energie. Často se používají LED světla, protože jsou energeticky účinnější, ale náklady na energii zůstávají významnou položkou a je obtížné je snížit, protože rostliny potřebují světlo k fotosyntéze.
  2. Náklady na voduVertikální zemědělství často využívá hydroponické nebo aeroponické systémy, které vyžadují nepřetržitý přísun vody. Ačkoli metody vertikálního zemědělství mohou ve srovnání s konvenčním zemědělstvím ušetřit až 90% vody, rostliny vodu potřebují ke svému růstu a vzduch také absorbuje vlhkost, takže časem je třeba vodu doplňovat i zde, ačkoli jsou tyto náklady ve srovnání s náklady na energii téměř zanedbatelné, nemělo by se na ně zapomínat.
  3. Náklady na živiny: Živné roztoky dodávané rostlinám mohou být drahé, zejména pokud se používají specializované nebo organické roztoky.
  4. Osobní náklady: V závislosti na automatizaci systému se mohou lišit náklady na pracovní sílu. V některých vysoce automatizovaných systémech mohou být náklady na pracovní sílu relativně nízké, zatímco v jiných je zapotřebí více lidské práce. Kromě nákladů na energii tvoří náklady na pracovní sílu velkou část, protože zatímco v konvenčním zemědělství je práce na poli levnější, ve vnitřních prostorách vertikální farmy je obvykle zapotřebí kvalifikovanější pracovní síla. Vědci provádějí výzkum, technici a inženýři zajišťují chod celého zařízení a potřebujete také lidi na sklizeň, balení a přepravu. Pokud vím, od roku 2023 neexistuje žádná vertikální farma, která by byla 100% automatizovaná a nefungovala bez lidské údržby.
  5. Náklady na pronájem nebo nemovitostiNáklady na prostor mohou být značné, zejména v městských oblastech, kde jsou ceny nemovitostí obvykle vyšší. Zejména v místech, kde je prostor drahý a kde vertikální zemědělství využívá hlavního argumentu vertikálního pěstování potravin k úspoře půdy, je nevýhodou, že náklady na potřebný horizontální prostor jsou stále vyšší než ve venkovských oblastech. Od srpna 2023 Numbeo uvádí.že cena za metr čtvereční plochy v New Yorku se pohybuje mezi 10 000 a 15 000 americkými dolary, a to za 1 metr čtvereční.
  6. Licence a pojištěníV závislosti na místních zákonech a předpisech mohou vzniknout také náklady na povolení, licence a pojištění. V tomto případě vznikají poplatky za platformu SaaS - Software as a Service, pokud jsou vyžadována určitá softwarová řešení. To samozřejmě závisí na konkrétní společnosti. Tato nákladová položka však nehraje převažující roli.

2. Energetické výzvy

Nutnost zajistit umělé osvětlení a klimatizaci, aby rostliny mohly růst v kontrolovaném prostředí, může zvýšit spotřebu energie.

Ve společnostech, které se spoléhají na obnovitelné zdroje energie, to může být obtížně řešitelný problém, protože ačkoli jsou bez emisí CO2 a levné, stále způsobují vysoké náklady, což se zdá být paradoxní, ale lze to vysvětlit. Obnovitelné energie jsou levné na provoz a výstavbu, ale jsou závislé na větru a slunci jako zdrojích energie. Pokud není vítr a slunce, elektřina se zdražuje, protože se elektřina rázem stává nedostatkovým zbožím, v elektrické síti se pak navyšují rezervní elektrárny a nakupují se energetické kapacity ze zahraničí. Kvazi černým dnem na burze s elektřinou v Evropě byl 16.09.2022, v tento den byla prodána jedna megawatthodina MWh, Cena vyšší než 500 € (Zdroj:).

Rostoucí ceny elektřiny jsou projevem vlivu obnovitelných zdrojů energie, protože vyrábějí nepravidelně a někdy i příliš mnoho najednou, ale tato elektřina musí být také distribuována, aby nedošlo k přetížení sítě. Tato opatření se nazývají redispečink a stojí tisíce až miliony eur.

Vzhledem k tomu, že se jedná o technologicky vyspělé odvětví a jeho ziskovost závisí na ceně elektřiny, předpokládám, že pro tyto společnosti bude obtížnější udržet si ziskovost, zejména v zemích s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie.

Vertikální farmy spotřebovávají, v závislosti na zdroji, 38,8 kWh na kilogram výrobku. Výrazně vyšší průměrná spotřeba energie ve srovnání s běžnými skleníky, které spotřebují v průměru 5,4 kWh na kilogram.

Problémem je, že když je cena elektřiny v Německu na úrovni je vyšší než 30 centů za kWh, pak výrobní cena činí 11,64 €.. Přestože existuje cena průmyslové elektřiny pro průmysl, závislost ekonomické efektivnosti se projevuje především cenou elektřiny. Při ceně elektřiny ve výši 17 centů za kWh, by výrobní cena uvažovaná pouze z elektřiny činila 6,59 EUR/kg.. To je cena, která je od roku 2023 srovnatelná s cenou masa ze supermarketu.

Ale i zde existují řešení: lze provádět výzkum šlechtění rostlin, které jsou Efektivnější s menším množstvím světla nebo tam, kde je potřeba menší světelný výkon, Menší spotřeba energie znamená nižší náklady. Také možnost Využití denního světla v interiéru je podceňovaná investice, pokud vím, nabízí pouze HyPAR Sungrown CEA takové řešení v oboru.

3. omezený výběr rostlin

Z čistě technického hlediska mohou vertikální farmy pěstovat cokoli, pšenici, brambory, rýži, kukuřici atd., ale to, že je to technicky proveditelné, neznamená, že je to ekonomické. Bohužel právě v tom je jádro věci, protože dražší produkty, tj. rostliny, jejichž plody mají hodně kalorií, nelze pěstovat dostatečně ekonomicky. Více se o tom dočtete v mém článku o Vertikální zemědělství a základní potraviny. Výběr rostlin je proto omezen z důvodu nezbytné ekonomické efektivity a také proto, že každý druh rostliny potřebuje jiné světlo v závislosti na fázi růstu, někdy více červené, jindy více modré, přičemž poměr míchání není volně volitelný a závisí na hotových LED modulech.

4. neudržitelný model financování

Z toho, co se člověk dočetl v odborném tisku v posledních několika letech, vyplývá, že je neustále potřeba finančních prostředků a finančních injekcí a že se hledají investoři. Problém je, že pokud se musíte několikrát spolehnout na finanční injekce, je to varovné znamení, že něco nefunguje správně.

Protože zatímco zemědělec na poli je závislý na přírodě a počasí (nepočítáme-li pesticidy a hnojiva), není závislý na ceně elektřiny, ale na naftě pro své zemědělské stroje. Pokud by chtěl produkovat více, mohl by si jednoduše koupit/pronajmout více polí a úrodu prodávat, což je pravděpodobně také levnější než stavět speciálně pro tento účel budovu za účelem pěstování rostlin.

Ale vertikální farma musí každý měsíc platit účty, velké částky za elektřinu, to farmář nemá. A hlavně investoři potřebují co nejrychleji dosáhnout zisku, splácet úvěry, a i když je to pro IT firmy v oblasti platforem SaaS jednodušší prostřednictvím měsíčních předplatných, stále musíte přesvědčit zákazníky, aby si produkty z vertikální farmy koupili, nebo tyto produkty nejdříve dostat na trh. A zejména v době recese, inflace a stagnující ekonomiky lidé utrácejí méně peněz a musí více šetřit, a to se týká i potravin.

Nechci pomlouvat toto odvětví, ale zdá se mi, že poměrně hodně společností skrývá okolnosti pro investory za přikrášlené marketingové termíny, aby mohly přesvědčit. To je špatně a ukazuje to, že nemáte udržitelný model financování, pokud vždy potřebujete investory, abyste vše udrželi v chodu, mohli byste to prostě dotovat ze státních prostředků, jako např. V Německu je ekologické zemědělství dotováno. se stává. Nicméně Vertikální zemědělství NENÍ podvod a vždy se najdou lidé, kteří se snaží vylákat peníze od neznalých lidí falešnými sliby. Vertikální zemědělství je seriózní odvětví a existuje mnoho dalších společností, které se mu podobají.

 

Jsou tedy vertikální farmy odsouzeny k neúspěchu?

Vůbec ne! Pevně věřím v potenciál vertikálního zemědělství a zmíněné problémy považuji za výzvy, které lze vyřešit. Při pečlivém plánování, investicích do výzkumu a vývoje a zavádění udržitelných postupů mohou být vertikální farmy důležitou součástí naší budoucnosti. Vyžaduje to však také jasný pohled na realitu, nikoliv vysněné zámky fantazie, které se mají prodat, ale také ukázat, že existují výzvy, které dosud nebyly vyřešeny.

I když je tento článek spíše negativní, není to na škodu samotné myšlence, protože myšlenka pěstování potravin v městských oblastech, lokálně, za účelem úspory emisí, zdrojů a nákladů, je důležitá pro budoucnost.

V některém z dalších článků představím řešení, jak vertikální farmu vylepšit.

 

Další informace:

 

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Posted by Petr Kirpeit

Všechny články jsou mým osobním názorem a jsou psány v němčině. Aby se k nim mohli dostat i anglicky mluvící čtenáři, jsou automaticky přeloženy přes DeepL. Tam, kde je to možné, jsou doplněna fakta a zdroje. Pokud není k dispozici jasný důkaz, považuje se příslušný příspěvek v době zveřejnění za můj osobní názor. Tento názor se může časem změnit. Přátelé, partneři, firmy a další nemusí sdílet tento postoj.

Napsat komentář