Zelení se už nepodávají, pak přijde státní zastupitelství, pokud je AFD v restauracích odmítnuta, nic se neděje.

Voliči AFD mohou být odmítnuti, policie přijde, když jsou odmítnuti voliči zelených?

Voliči AFD mohou být odmítnuti, ale když odmítnete Zelené, přijde policie?

V demokracii, jaká by měla být, by se s lidmi mělo zacházet stejně, bez ohledu na jejich stranu, náboženství, etnickou příslušnost atd., ale nedávná zpráva mě rozčílila. Proč, to se dozvíte v tomto článku.

Práva bydliště a smluvní svoboda

Obvykle, když zákazník přijde do prodejny, je zde. Vnitrostátní práva vlastníkaTo rozhoduje o tom, zda chcete zákazníka obsloužit, nebo ne. V podstatě je ve vlastním zájmu každého podnikatele mít zákazníky, aby mohl generovat příjmy. Kromě toho je zde také Smluvní volnost a tak může podnikatel odmítnout uzavřít smlouvu se zákazníkem, například odmítnout prodat výrobek X dané osobě, například proto, že host přišel do restaurace s velmi špinavými botami, a vydat zákaz vstupu do domu, protože tato osoba vykazuje nápadné vzorce chování nebo dokonce krade.

Podle mého názoru a podle právního názoru patří tyto příklady do domovského práva a smluvní svobody každého podnikatele.

Ale to, co se právě stalo, mě znovu nutí pochybovat o demokratických principech, v nichž žijeme, alespoň němečtí čtenáři tohoto blogu.

Minulost

Před několika lety se objevily zprávy, že majitelé hospod už nechtějí obsluhovat voliče AFD.

02.12.2016 - Berlínská restaurace nepustí členy AfD dovnitř - smí? (jetzt.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

12.12.2016 - "Nobelhart & Schmutzig" - "Nechci sloužit lidem z AfD" (welt.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

07.05.2019 - Restaurace Bocca di Bacco - Berlínská restaurace odmítla pohostit lídry AfD (rnd.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

Existuje několik dalších případů v místních médiích, které si nelze přečíst kvůli paywallu, ale protože o nich nemám úplný přehled, neuvádím je.

Stůl a neočkované

Během pandemie koronaviru byla zvláštní pozornost věnována německým potravinovým bankám "die Tafel", které podporují lidi v Německu, kteří žijí v chudobě a mají málo peněz. Tafel přijímá potravinové dary a předává je dál.

Během pandemie korony se vyskytly případy, kdy některé bary odmítly neočkovaným lidem umožnit vstup nebo je obsloužit.

28.10.2021 - "Vydržím ten shitstorm" - Breitnerova mnichovská tabule jen pro očkované (bild.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

25.11.2021 - Tafel Unna v Severním Porýní-Vestfálsku: Jasné oznámení 2G! "Každý měl možnost nechat se očkovat" (derwesten.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

03.05.2022 - Neusser Tafel nedistribuuje neočkovaným lidem (rp-online.de) (Odkaz na archiv)

Kdo se zastal lidí, kteří se nechtěli nechat očkovat, protože chtěli mít kontrolu nad svým tělem?

V současné době

Na začátku roku 2024 bude i Hostinský z Reutlingenu pod tlakem levičáků (swr.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv), aby již ve své hospodě nepovoloval akce AFD. Jak to může být legitimní? Že vyvíjíte nátlak na nepolitickou osobu, aby už nedovolila jiné straně pořádat akce v její vlastní hospodě? Představte si, že by to bylo naopak.....

A nyní se dostáváme k problému:

Zemědělci nechtějí sloužit zeleným a jejich voličům. Samozřejmě si teď můžete myslet, dobře, tak nechtějí, to je v pořádku, protože neočkované voliče a voliče AFD neobsluhovali ani provozovatelé hospod. Takže by tu alespoň byla rozpoznatelná logika.

A co se děje ve skutečnosti?

15.02.2024 - Rozruch kolem plakátu zemědělců Plakát proti zeleným ve Weisenu byl odstraněn (svz.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

16.02.2024 - Protesty: "Zelení nejsou obsluhováni": státní zástupce vyšetřuje (zeit.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

16/02/2024 - Komentář: Protest zemědělců ve Weisenu: (maz-online.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

16.02.2024 - Podezření z podněcování k nenávisti "Zelení nebudou obsluhováni": Státní zastupitelství vyšetřuje plakát (focus.de) (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv)

Rozruch v médiích, policie a státní zastupitelství vyšetřují podněcování k nenávisti.

Podobný případ se odehrál již v červnu 2023 a v médiích se o něj pravděpodobně podělil pouze deník Bild. Tam se objevil Podnikatelé neslouží voličům zelených (Odkaz na archiv | Odkaz na archiv), ale z politického hlediska to pravděpodobně zapadlo, protože obce jsou závislé na komerčních příjmech.

Přehlédl jsem něco? Takže jen proto, že nechcete sloužit Zeleným, stejně jako můžete být proti voličům AFD (odmítání občanů kvůli své straně je obecně k odmítnutí, ale ukazuje, jak už demokratické principy erodovaly), pak přijde policie a vy dostanete stížnost a budete se muset zabývat státním zastupitelstvím pro podněcování k nenávisti?

Proč to nebylo provedeno v případě AFD? Proč jsou demokraticky bráni pouze Zelení, ačkoli odmítnutí voličů AFD není v souladu se zákonem? Proč nebyly podány žádné zprávy, protože neočkovaní lidé nebyli obslouženi?

Doufám, že chápete důvod mého znepokojení, protože jak vidíte, stále více se blížíme k demokracii dvou tříd, jedné, která se může demokracie dovolávat, a druhé, která se musí podřídit demokratickým povinnostem, ale nemá stejná práva jako výše zmíněná třída.

Stojí za to o to usilovat? Chceme žít v takové demokracii, v níž se lidé rozdělují podle stran a rozhoduje se o tom, která strana dostane jaká práva?

V MAZ Online zveřejnil tento komentář:

Takže tvrzení plakátu, že zemědělci už nechtějí sloužit "zeleným voličům", je přinejmenším hloupé. Jak chtějí zemědělci kontrolovat, kdo koho a kdy volil?

Ano, jak to funguje? Nemůžete zkontrolovat ani voliče AFD....Proč tedy mohly restaurace odmítnout obsluhovat voliče AFD??

Kam má takové táborové myšlení vést? Nebude už brzy syrský chirurg operovat voliče AfD? Vyhodí průvodčí z vlaku každého, kdo neprojevil solidaritu se stávkujícími strojvedoucími?

Myšlenka tábora již existuje a Nemocnice dokonce odmítly operovat srdce dítěte, protože rodiče nebyli očkováni.. A jedna banka již měla Upozorňujeme zákazníky, že dary pro AFD nebudou přijímány. stát se. Je to dostatečný příklad? Existují jednotlivé případy, kdy se lidé rozhodují špatně, ale tyto případy ukazují důsledky.

 

Na závěr bych rád představil německou Citovat základní zákon, článek 3 z roku 1949:

Článek 3
(1) Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
(2) Muži a ženy mají stejná práva. Stát podporuje skutečnou realizaci rovných práv žen a mužů a usiluje o odstranění stávajících znevýhodnění.
(3) Nikdo nesmí být diskriminován nebo zvýhodňován kvůli svému pohlaví, původu, rase, jazyku, vlasti a původu, víře, náboženským nebo politickým názorům.. Nikdo by neměl být znevýhodněn kvůli svému postižení.

 

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Posted by Petr Kirpeit

Všechny články jsou mým osobním názorem a jsou psány v němčině. Aby se k nim mohli dostat i anglicky mluvící čtenáři, jsou automaticky přeloženy přes DeepL. Tam, kde je to možné, jsou doplněna fakta a zdroje. Pokud není k dispozici jasný důkaz, považuje se příslušný příspěvek v době zveřejnění za můj osobní názor. Tento názor se může časem změnit. Přátelé, partneři, firmy a další nemusí sdílet tento postoj.

Napsat komentář